İNSAN

Başta yerel olmak üzere tüm topluluk ve grupları kapsayan bir çalışma prensibiyle, insani değerleri desteklemeye, güç vermeye, kucaklamaya inanıyoruz. İnsani değerlere dayalı, sürüdürülebilir bir gelecek için hedeflerimiz :
 • Çocuk İşçiler ve Zorla Çalıştırma

  Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve insana yakışır işlerin desteklenmesine, istihdamda fırsat eşitliğine, çocuk işçilerin ve zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılarak insan onuruna yakışır iş olanaklarının sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

  Adımlarımız Pamuk üretimimizin %100’ünü BCI standartlarına uygun yaparak çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın önüne geçecek adımlar atıyoruz.Konvansiyonel üretimlerimizde, çocuk işçi ve zorla çalıştırma konularının düzenli takibi; verilerin düzenli toplanması ve kayıt altına alınması prensibiyle çalışıyoruz.
  Hedeflerimiz BCI standartlarına uygun pamuk üretimimizde, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği

  Sağlıklı yaşamın güvence altına alınmasına, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve insana yakışır işlerin desteklenmesine, istihdamda fırsat eşitliğine, insan onuruna yakışır iş olanaklarının sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

  Adımlarımız BCI standartlarında pamuk üretimlerimizde, işçilerimizin günlük çalışma süresini 8 saat ile sınırlı tutuyoruz.Makinalı tarım uygulamalarıyla, işçi sağlığına etkimizi olumlu yönde dönüştürüyoruz.
  Hedeflerimiz 2025 yılında, kişi başı toplam eğitim saatini %50 artırmayı hedefliyoruz. Tarım kimyasalları ve İSG üzerine eğitimler düzenliyoruz. Konvansiyonel üretimimizde, işçilerimizin tamamını bu konuda vereceğimiz eğitimlerle desteklemeyi hedefliyoruz.
 • Cinsiyet ve Eşitlik

  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, kadın ve kız çocuklarının konumlarının güçlendirilmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

  Adımlarımız Kadın ve erkek işçilerimizin emeğini eşit ücretlendiriyoruz. Kadın ve erkek işçilerimizin eğitimlere eşit sayıda ve eşit sürede katılımını sağlıyoruz.
  HedeflerimizKadın işçi sayımızın toplam işçi sayımız içindeki oranını en az %50 seviyesinde tutmayı hedefliyoruz.
 • Çiftçi Kuruluşları

  Toplumlar içi ve arası eşitsizliklerin azaltılmasına, ekonomik kalkınmanın ve fırsat eşitliğinin sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

  Adımlarımız Çiftçilerimizin mevcut çiftçi birliklerine katılımını; yeni çiftçi birlikleri/örgütleri kurmalarını destekliyoruz.
  Hedeflerimiz Verdiğimiz toprak yönetimi, kimyasal uygulamaları ve miktarları gibi eğitimlerin yanı sıra, birlikte gelişmeye inancımızla ihtiyaç duydukları eğitimleri sunmayı hedefliyoruz.