HAKKIMIZDA

Hızlı tüketim kültürüyle beslenen modern dünya, bugün kalbini, ruhunu, gerçeğini arıyor. Hızla değişen dünyada değerli olanı sürdürebilmek için “dönüşüme” inanmak gerekiyor.

Sürdürülebilir yeni dünyanın bilinçli öncülerinden olarak, yeni ve sürdürülebilir bir hikaye yazıyoruz. Hikayemizin kalbine 3 sürdürülebilir değer koyuyoruz. Zenginleştirmeye, geliştirmeye, bağlılık yaratmaya inanıyoruz.

Zenginleştir

Lider pamuk üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olarak, var olanın kalitesini ve değerini arttırmak, yükseltmek, çoğaltmak, beslemek, iyileştirmek için çalışıyoruz. Dünyayı, ürünü, insanı; insana ve yaşama dair her düşü, deneyimi duyguyu zenginleştirmek için varız, buradayız.

Geliştir

En kaliteli sürdürülebilir pamuğu geliştirmek, yeni standarda dönüştürmek; tüm endüstrinin gelişmesine yol açmak; dünyayı, ürünü, insanı ileriye götürmek, daha değerli kılmak için varız, buradayız.

Bağlılık Yarat

Değerli olanı sürdürülebilir kılmak için, endüstrinin tüm paydaşlarıyla anlamlı bağlar kurmaya inanıyoruz. Sürdürülebilir değerlere bağlı kalarak çalışıyoruz. Duyarlı modanın sözcülüğünü yapıyoruz. Sürdürülebilir yeni dünya öncülüğünü yapmak için varız, buradayız.

VİZYONUMUZ

Tohumdan ürüne, sürekli gelişen güçlü tedarik zinciriyle dünyanın lider sürdürülebilir pamuk tedarikçilerinden biri olmak.

MİSYONUMUZ

Pamuk endüstrisinin, dünya ve insana duyarlı bir iş koluna evrilmesine; tekstil sektörüne en kaliteli ürünün teminiyle, sürdürülebilir pamuğun moda dünyasının yeni standardına dönüşmesine öncülük etmek.

DEĞERLERİMİZ

Besleyici

Varlıklı bir gelecek ve sürdürülebilir bir yaşam için dünyanın doğal zenginliğini ve çeşitliliğini besliyoruz. Temiz su, temiz hava, temiz gıda, verimli toprak ve insana dair tüm gereksinimleri karşılayan doğal kaynakların beslenmesi prensibiyle var oluyoruz.

İlham Verici

Duyarlı ve sürdürülebilir bir moda dünyasını “yeni standarda” dönüştürmek için topluma ilham veriyoruz.

Dönüştürücü

Doğayı koruyan kumaş gelişimini hızlandırıp yaygınlaştırmak için tohum ve elyaf bilimini dönüştürüyoruz.

Kapsayıcı

İşbirliği ve ortak çalışma ile yaratılan refahın, tüm topluluklara yayılması için insanlığın kültür ve kimlik çeşitliliğini kucaklıyoruz. İnsana dair değer, kültür ve var oluş biçimlerinin tümünü kapsıyoruz.

ÜRETİM MERKEZİMİZ

Toplamda 90.000 m2’lik bir alana yayılan üretim merkezimiz, en yüksek kalite standartlarında üretim için çalışıyor. Son teknolojilerle tasarlanmış olan merkezimiz, endüstri standartlarının üzerinde teknolojik donanıma sahip...

Üretim merkezimiz, günlük 500 ton kütlü pamuk işleme kapasitesiyle; aylık 15 bin ton kütlü pamuk ve 6.000 ton presli pamuk kapasitesiyle çalışıyor.

Pamuk, tekstil ve moda endüstrilerinin yeni standardı olma hedefiyle, en kaliteli sürdürülebilir pamuğu üretiyoruz. Yüksek kalitedeki üretimimizi “yeni standart” hale getirmeyi sürdürüyoruz.

Bu standardı, üretim merkezimizle, yenilikçi adımlarımızla, dünya ve gelecek için sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

STRATEJİ VE HEDEFLERİMİZ

Pamuk endüstrisinin dünya ve insan üzerindeki etki ve sorumluluğunun bilinciyle dönüşmesine önayak oluyoruz. En yüksek kalite sürdürülebilir pamuğun üretimini, tedarikini ve kullanımını mümkün kılmak için, somut adımlarla çalışıyoruz.

%100 BCI (Better Cotton Initiative) standardında sürdürülebilir pamuğun kullanımını, yaygınlaşmasını ve endüstrinin yeni standardına dönüşmesini hedefliyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek sözü veriyoruz.