SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için çalışıyoruz. Operasyonlarımızın her aşamasında attığımız somut adımlarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlıyoruz.

2015 yılında dünya liderleri Birleşmiş Milletlerde bir araya gelerek 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etti.

Çalık Cotton olarak, değerli olanı var etmeye, kalıcı olmaya, fark yaratmaya inanıyoruz. “Sürdürülebilir her adımın” mutlaka fark yarattığını biliyoruz.

Onarmaya, beslemeye, büyütmeye, iyileştirmeye olan inancımızı attığımız somut adımlarla, somut faydalara dönüştürüyoruz.

Dünya, Ürün ve İnsan odaklı adımlarla, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Hedefleri

DÜNYA

Sürdürülebilir bir dünya bilinciyle; tüm yaşam formlarını koruma ve besleme sorumluluğuyla; yaşadığımız dünyayı ve çevreyi iyileştirip olumlu etki yaratma prensibiyle çalışıyoruz.

 • Temiz suya erişim
 • Gübre ve ilaç kullanımı
 • Toprak kaybını önleme / Toprak kullanımı ve bioçeşitlilik
 • İklim değişikliği
Daha fazla

ÜRÜN

Sürdürülebilir pamuğu “yeni standart” haline getirmek için bağlılıkla mücadele ediyoruz; cesur yeni bir dünya için dönüşümün öncülüğünü yapıyoruz.

 • Ekonomik dönüşüm / uygulanabilirlik, yoksulluk, gıda
 • Kalite
 • Araştırma ve geliştirme, inovasyon
Daha fazla

İNSAN

Başta yerel olmak üzere tüm topluluk ve grupları kapsayan bir çalışma prensibiyle, insani değerleri desteklemeye, güç vermeye, kucaklamaya inanıyoruz.

 • Çocuk işçiler ve zorla çalıştırma
 • İşçi sağlığı ve güvenliği
 • Cinsiyet ve eşitlik
 • Çiftçi kuruluşları
Daha fazla

SÜRDÜRÜLEBİLİR STRATEJİ VE HEDEFLERİMİZ

Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek hedefliyoruz. Güçlü değer zincirimizle; endüstrimizde dünya, ürün ve insan odaklı dönüşümün öncülüğünü yapıyoruz.

Daha fazla