DÜNYA

Sürdürülebilir bir dünya bilinciyle; tüm yaşam formlarını koruma ve besleme sorumluluğuyla; yaşadığımız dünyayı ve çevreyi iyileştirip olumlu etki yaratma prensibiyle çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için hedeflerimiz :
 • Temiz Suya Erişim

  Temiz suya erişim bir insan hakkıdır. Herkes için temiz suyun erişilebilir olmasını ve bu faydayı sürdürülebilir kılmaya katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

  Adımlarımız Toplam su tüketimimizi, konvansiyonel pamuk üretiminde ürün başına %15; BCI standartlarında pamuk üretimimizde %26 azaltıyoruz.
  HedeflerimizSu kaynaklarını koruma; kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanma prensibiyle çalışıyoruz. 2025 yılı itibariyle, toplam su tüketimimizi %25 azaltmayı hedefliyoruz. Yağmurlama ve salma sulama uygulamalarında ürün başına tüketilen su miktarlarını gözlemliyoruz; su tüketimimizi azaltmaya yönelik somut adımlar atıyoruz. Salma sulama yapmakta olan çiftçilerimizi yağmurlama ve damla sulama sistemleri kurmaları için destekliyoruz. 2025 yılında, salma sulama ile sulanan arazi büyüklüğünü %25 azaltmış olmayı hedefliyoruz.
 • Gübre ve İlaç Kullanımı

  Sağlıklı yaşamın güvence altına alınmasına, temiz suya erişime, sürdürülebilir sorumlu üretim ve tüketime, iklim değişikliği ve etkileri ile mücadeleye ve geleceğimizin korunmasına, ormanların sürdürülebilir kullanımına, çölleşme ile mücadeleye, karasal bozulmanın durdurulması ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

  Adımlarımız2016-2018 yılları arasında, konvansiyonel pamuk üretiminde ürün başına sentetik gübre kullanımında %5, tarım ilacı kullanımında %4 artış görülmekte. Çalık Cotton olarak, BCI standartlarındaki pamuk üretimimizde sentetik gübre kullanımını %28, tarım ilacı kullanımını %34 azaltıyoruz.
  HedeflerimizTarımsal üretimde iklim değişikliğinin önemli etkenlerinden olan; toprak ve su kaynaklarının kalitesini olumsuz etkileyen sentetik gübre kullanımını ürün başına %25 azaltmayı hedefliyoruz. Toprak ve su kalitesini, insan sağlığını; en çok da uygulama sırasında tarım işçilerini olumsuz etkileyen tarım ilacı tüketimini ürün başına %25 azaltmayı hedefliyoruz.
 • Toprak Kaybını Önleme / Toprak Kullanımı ve Biyoçeşitlilik

  Ormanların sürdürülebilir kullanımına, çölleşme ile mücadeleye, karasal bozulmanın durdurulması ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

  Adımlarımız 2016-2018 yılları arasında, konvansiyonel pamuk üretiminde ürün başına sentetik gübre kullanımında %5, tarım ilacı kullanımında %4 artış görülmekte. Çalık Cotton olarak, BCI standartlarındaki pamuk üretimimizde sentetik gübre kullanımını %28, tarım ilacı kullanımını %34 azaltıyoruz.Tarım ilacı ve sentetik gübre kullanımında hedeflediğimiz %25 azalmayla biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle toprak yönetimi, kimyasal uygulamaları ve miktarları, anız yakmanın önlenmesi gibi konularda çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz.
  Hedeflerimiz Toprak ve su kalitesini arttırmak amacıyla tarım işçilerini ve insan sağlını da direkt olumsuz etkileyen tarım ilacı tüketimini ürün başına %25 azaltmayı hedefliyoruz.
 • İklim Değişikliği

  İklim değişikliği ve etkileri ile mücadeleye ve geleceğimizin korunma altına alınmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için, tüm paydaşlarımızı işbirliğine çağırıyoruz.

  Adımlarımız Tarım kimyasalları kullanımımızı azaltıyoruz; iklim değişikliğine karşı, yaşadığımız dünyayı ve geleceği iyileştirme prensibiyle çalışıyoruz. Lojistik sürecimizde rulolu kütlü taşıma yapıyoruz. Tek seferde 10 yerine 25 ton ürün taşıyarak %64 yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Bu sayede karbon azaltımı elde ediyoruz; kaynaklarımızı ve doğayı koruma prensibiyle çalışıyoruz.
  Hedeflerimiz Çırçırlama sürecinde kullanılan elektrik enerjisini sürdürülebilir kaynaklardan sağlayarak, 2025 yılı itibariyle üretimimizde karbon salınımını %25 azaltmayı hedefliyoruz. Doğayı ve çevreyi koruma prensibiyle somut adımlar atıyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan atıktan üretim tesis projesine destek veriyoruz. Atıklarımızı sürdürülebilir bir dünya bilinciyle değerlendirmeyi hedefliyoruz.