PAMUK

Çalık Cotton olarak, sürdürülebilir pamuğun, moda dünyasının yeni standardına dönüştürülmesine öncülük ediyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya için, bilinçli pamuğu yeni standart haline getirme; pamuk, tekstil ve moda endüstrilerinde dönüşümüne önayak olma misyonumuzu nasıl hayata geçiriyoruz?

BCI Pamuk Üretimi

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iş ortaklarımızla BCI standartlarında sürdürülebilir pamuk üretiyoruz. Yüksek teknolojik donanıma sahip üretim merkezimizde incelikle işlediğimiz en iyi kalite pamuğu alıcılarımıza ulaştırıyoruz. Tekstil ve moda endüstrilerinin sürdürülebilir pamuk kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz; bunun için somut adımlar atıyoruz. Better Cotton Initiative “BCI” prensiplerini, tüm operasyonlarımızın her aşamasında benimsiyor ve uyguluyoruz.

Dünyada var olan gelişmeleri, yaklaşımları, faydalı ve değerli uygulamaları çiftçilerimize ve tüm paydaşlarımıza iletiyoruz; bilgi ve deneyimimizle rehberlik etme misyonunu üstleniyoruz.

Üreticilerimizin, kimyasal madde ve su kullanımlarını denetliyoruz. BCI tarafından tüm ülkelere uygulanan kriterlerin ülkemizde de, çiftçilerimize uygulanmasını destekliyoruz, sürecin öncülüğünü yapıyoruz.

Sürdürülebilir pamuğun “yeni standart” haline dönüştürülmesi, üretim aşamalarının kontrol ve denetimiyle mümkün. BCI prensipleri çerçevesinde 6 kriterde kontrol uyguluyoruz:

 • Ürün Koruma Uygulamaları
 • Su Kullanımı
 • Toprak Sağlığı
 • Doğal Yaşam
 • Lif Kalitesi
 • İnsana Yakışır İş

Denetlemeleri, saha elemanları olan ziraat mühendislerinin raporlamaları ve bağımsız kontrollerle sağlıyoruz. Su kullanımında en yüksek verimin alınmasını mümkün kılan su yönetimi uygulamalarını benimsiyoruz. Sulamada damlama ve yağmurlama yöntemlerini tercih ediyoruz. Doğal su kaynaklarının, yer altı sularının olumsuz etkilenmemesi ve korunması prensiplerini maksimum düzeyde gözetiyoruz. Kimyasal kullanımı denetliyoruz. Stockholm sözleşmesi çerçevesinde belirtilen zirai ilaçların kullanımını kesinlikle engelliyoruz. Yalnızca devlet kaydına alınmış ve doğru etiketlenmiş zirai madde kullanımını, yasal izinler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Pamuk için zararlı popülasyonda artışın, hastalığın yayılmasının önlenmesi; yararlı canlıların korunması ve arttırılması için somut adımlar atıyoruz.

BCI Pamuk Standartları

Better Cotton Standart Sistemi, dünya çapında sürdürülebilir pamuk üretiminin standardını belirlemek için tasarlanmış bütüncül bir yaklaşımdır. Sürdürülebilirliğin 3 temel öğesini kapsar: Çevresel, sosyal, ekonomik... Her öğe, sistemsel prensip ve kriterlerle, üretim mekanizmalarını ve işleyişi gözlemler; sonuç ve etki odaklı çalışır.

Tohumdan ürüne, sürdürülebilir pamuk üretiminin her aşamasını izler, korur, standardını belirler.

 • Prensipler ve Kriterler: Sürdürülebilir pamuğu, 7 prensip doğrultusundayeniden tanımlar.
 • Kapasite: Sürdürülebilir pamuk üretimi için çiftçileri destekler, eğitir, sahada deneyimli iş ortaklarıyla çalışır, fiilen faaliyet gösterir.
 • Güvenlik programı: Çiftliklerin düzenli değerlendirmesini yapar; sonuçları 8 belirlenmiş indikatör üzerinden ölçümler; çiftçinin kendini sürekli geliştirip iyileştirmesine önayak olur.
 • Gözetim zinciri: Tedarik zinciri içerisinde, arz ve talebi bir araya getirir.
 • Yapılandırma: Sürdürülebilir pamuk üretimini, güçlü data, bilgi ve gerçek saha hikayeleriyle destekler, yaygınlaştırır, sözcülük eder.
 • Sonuç ve etki: Gelişimi ve değişimi izler, ölçümleme mekanizmalarını işletir; istenen etkinin yaratılması hedefiyle çalışır.

Çalık Cotton, tohumdan ürüne, tüm çalışma ve operasyonlarında BCI prensiplerini esas alır, uygular; bu çerçeveyi tüm çalışmaları için sürdürmeye devam etmektedir.