Çalık Cotton Hakkında

Çalık Cotton; Başta ABD olmak üzere Hindistan, Orta Asya, Afrika, Yunanistan ve Türkiye Güneydoğu bölgesi gibi yurt içi ve yurt dışından farklı orijinlerdeki pamukları tedarik etmekte ve hem iç hem de dış piyasada pamuk kullanan tekstil işletmecilerine hizmet vermektedir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Mersis No: 0225055721200012
Ticaret Sicil No: 798330
Şirketin taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı 30.000.000.-TL
Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad ve soyadları: Mahmut Can Çalık - Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ertuğrul Gürler - Yönetim Kurulu Üyesi
Mert Turgut Çalık - Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Doğan - Yönetim Kurulu Üyesi
Denetçinin adı ve soyadı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent 34330 İstanbul
Tel: +90 (212) 316-6000
Faks: +90 (212) 316-6060
Genel Kurul Toplantıları 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı (PDF)
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı (PDF)
Denetim Raporu ve Mali Tablolar 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar (PDF)